Porządek obrad

Porządek obrad XXXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 10 marca  2005 r. o godz. 1700.


I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa.

  1. stanowiska Komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.

III. Wolne wnioski i zakończenie.