Porządek obrad

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 25 maja 2005 r. o godz. 900.


I. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych  Straży Pozarnych oraz przedstawienie stanu przygotowania do okresu letniego - DRUK Nr 1/XXXVI.

 1. uwagi i zapytania.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia Planu Ochrony  Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa” -  DRUK Nr 2/XXXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - DRUK Nr 3/XXXVI,
 2. nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej - DRUK Nr 3-1/XXXVI,
 3. zamiany nieruchomości - DRUK Nr 3-2/XXXVI.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Utworzenie rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej: Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie –  DRUK Nr  4/XXXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Zmiana Uchwały Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino  na 2005 rok - DRUK Nr 5/XXXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Zmiana uchwały Nr XXX/436/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto  i Gminę Gryfino w roku 2005 - DRUK Nr 6/XXXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfino - DRUK Nr 7/XXXVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Zatwierdzenie Planów Rozwoju Miejscowości dla m. Radziszewo i Chwarstnica na lata 2005-2013 - DRUK Nr 8/XXXVI. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

XIV. Wolne wnioski i informacje.