Porządek obrad

Porządek obrad XXXIX  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 16 sierpnia  2005 r. o godz. 1600.


I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Uchylenie UCHWAŁY NR XXXVII/482/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe. DRUK Nr 1/XXXIX

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz  z  przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe. DRUK Nr 2/XXXIX

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

IV. Wolne wnioski i zakończenie.