Porządek obrad

Porządek obrad XL  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 25 sierpnia  2005 r.
o godz. 1600.


I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Uchwalenie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. - DRUK  Nr 1/XL.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały

III. Uchwalenie zmiany uchwały Nr XXVIII/396/04 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie aktualizacji  Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 2/XL.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały

IV. Uchwalenie zasad korzystania z planowanych do realizacji obiektów sportowych położonych na terenie szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino w miejscowościach Chwarstnica i Radziszewo - DRUK Nr 3/XL.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały

V. Udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na rozbudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie - DRUK Nr 4/XL.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały

VI. Wolne wnioski i zakończenie.