Porządek obrad

Porządek obrad XLIII  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 25  listopada  2005r. o godz. 1400.


I. Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie Aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/XLIII.

III. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2006 - 2010 na realizacje projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życie zmniejszający ryzyka chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie  profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin:  Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa" - DRUK Nr 2/XLIII.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Gmina Banie, Gmina Stare Czarnowo i Gminą Widuchowa dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie Stare Czarnowo, Widuchowa" - DRUK Nr 3/XLIII.

V. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pniewo i Żórawki, Gmina Gryfino" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - DRUK Nr 4/XLIII.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania projektu "Termomodernizacja budynków  oświatowych w Gminie Gryfino - Szkoła Podstawowa nr 1" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - DRUK Nr 5/XLIII. 

VII. Wolne wnioski i informacje.