Porządek obrad

Porządek obrad XLV  sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 22  grudnia   2005 r. o godz. 1200.


I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2006 - DRUK Nr 1/XLV.

  1. stanowiska Komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.

V. Wolne wnioski i informacje.