Porządek obrad

Porządek obrad LI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 17 maja 2006 r. o godz. 1600


I. Sprawy regulaminowe:

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

II. Przeznaczenie do oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego nr 1a, położonego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8 - DRUK Nr 1/LI.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Zmiana uchwały Nr XLIX/607/06 z dnia 30 marca 2006 r. - DRUK Nr 2/LI.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

IV. Wystąpienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego - DRUK Nr 3/LI.

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.