Porządek obrad

Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 czerwca  2006 r. o godz. 900.


I.  Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z L i LI sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V.   Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie  Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 1/LII.

 • uwagi i zapytania.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej - DRUK Nr 2/LII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Przeznaczenie do oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego o pow. 73 m2, położonego w Gryfinie, przy ul. Bolesława Chrobrego 5 - DRUK Nr 3/LII. 

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Przeznaczenie do oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego nr 1a, położonego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych nr 8 - DRUK Nr 4/LII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Nadanie statutu Zakładowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Gryfinie -  DRUK Nr 5/LII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino - DRUK Nr 6/LII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Zmiana Uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku  budżetowego 2005 - DRUK Nr 7/LII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Zmiana budżetu gminy na 2006 r. - DRUK Nr 8/LII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Bartkowo - DRUK Nr 9/LII,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żórawie - DRUK  Nr 9-1/LII.

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

XIV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.