Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na LIII  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29  czerwca  2006r.


Radny Zenon Trzepacz
1086/LIII/06
- jakiś czas temu nasza gmina zakupiła dla Policji w Gryfinie samochód Fiat BRAWO oraz radar. Z informacji, które uzyskałem od policjantów wiem,  że samochód nie służy naszej gminie tylko jest w Chojnie. Samochód  miał być wyposażony w wideorejestrator. Dlaczego samochód jest  w Chojnie, czy w zamian Policja w Gryfinie otrzymała inny samochód?  Proszę o informację w tej sprawie?

1087/LIII/06 - w ostatnim czasie nasi mieszkańcy zauważyl zmniejszoną ilość patroli policyjnych na drogach. Uważam, że w okresie wakacyjnym należy  zwiększyć ilość patroli. Proszę o uwzględnienie mojej prośby.

Radny Mieczysław Matuszewski
1088/LIII/06
- kiedy zostanie zlikwidowana usterka, która powoduje tworzenie się kałuży przy sklepie „1001 drobiazgów” w Gryfinie. Jadące samochody  oblewają przechodniów wodą z kałuży przez jadące samochody. Tworząca się od kilku miesięcy kałuża może spowodować załamanie się  jezdni, a to grozi wypadkiem. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Czesław Kapusta
1089/LIII/06
- należy naprawić drogę frezową łączącą Wełtyń z Wirowem, na odcinku od Wełtynia do lasu.

1090/LIII/06 - należy przeprowadzić kontrolę niedawno wybudowanego chodnika  w Chlebowie. Mieszkańcy Chlebowa twierdzą, że są tam usterki,  które należy usunąć.

Radny Stanisław Strzelczyk
1091/LIII/06
- przy rozjeździe dróg w kierunku Elektrowni Dolna Odra i Motelu w Pniewie znajduje się budynek, w którym mieszka Pani Kiełtyka. Wyjście z budynku jest bezpośrednio na ulicę. Jeden metr od  budynku znajduje się płotek. Obecnie trwa remont drogi i chodzą słuchy, że płotek zostanie zlikwidowany. Jeżeli tak się stanie, to  spowoduje to duże zagrożenie dla osób wychodzących z budynku, szczególnie dla dzieci, które będą wychodziło prosto na jezdnię pod jadące samochody. Uważam, że ze względów bezpieczeństwa należy pozostawić istniejący płotek. Proszę o wyjaśnienie sprawy. Na tę okoliczność przekazuję p. Burmistrzowi zdjęcia, które wykonałem.

Radna Magdalena Chmura - Nycz
1092/LIII/06
- na jednej z poprzednich sesji rozmawialiśmy na temat sprzątania terenów  wiejskich. W tym celu miały być zatrudnione osoby korzystające  z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej. Czy takie rozwiązanie dotyczy  wszystkich wsi w naszej gminie? Czy w każdej wsi jest osoba, która  będzie zajmowała się sprzątaniem? Z informacji, które otrzymałam  wynika, że nie dotyczy to wszystkich wsi. Proszę o informację, których wsi nie obejmuje ten program.

1093/LIII/06 - proszę o wykoszenie poboczy dróg na terenach wiejskich.

1094/LIII/06 - nie zgadzam się z opinią wyrażaną przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, że na dzień dzisiejszy nie ma wyżu demograficznego. Pamiętam, że kiedy poszłam do szkoły, to było 13 pierwszych klas  i teraz może być tak, że w żłobku zabraknie miejsc dla dzieci. W naszym żłobku są trzy grupy. W każdej grupie może maksymalnie  być 25 dzieci. W kwietniu br. odbyło się posiedzenie komisji i obecnie w jednej grupie jest 18 dzieci, a w dwóch pozostałych jest po 25,  czyli komplet. Co będzie z tymi dziećmi, których matki przebywają  jeszcze na urlopie macierzyńskim? Przez okres wakacji powinniśmy zastanowić się ilu osobom odmówiono przyjęcia dziecka do żłobka  oraz nad utworzeniem grupy żłobkowej przy jednym z przedszkoli na Górnym Tarasie w Gryfinie. Zastępca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk  udzielił mi odpowiedzi, że gminy nie stać na utrzymanie dwóch opiekunek do dzieci dodatkowo.  Proszę o informację, dla ilu osób odmówiono przyjęcia dzieci do żłobka?

1095/LIII/06 - w prasie ukazał się artykuł, z którego wynika, że w gminie Bierzwnik wybudowano halę widowiskowo - sportową za 2.000.000 zł. Dlaczego budowa boiska sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie kosztuje  3.600.000 zł?

Radny Mieczysław Sawaryn
1096/LIII/06
- cztery lata temu zlikwidowano w Borzymiu szkołę, a budynek niszczeje. Jakie są plany dotyczące zagospodarowania tego budynku?

1097/LIII/06 - otrzymałem informację, że pracownik gminny wyjeżdżał samochodem służbowym do Berlina w prywatnej sprawie, czy to prawda? Czy zdarza się, że samochód wykorzystywany jest do spraw prywatnych?

1098/LIII/06 - osoba prowadząca dużą firmę na terenie Bani poinformowała mnie, że  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zatrudniono osobę, która wcześniej pracowała w jego firmie i została zwolniona dyscyplinarnie  za sprawy związane z zagarnięciem mienia. W jaki sposób prowadzana  jest polityka naboru pracowników do Urzędu Miasta i Gminy, czy ogłaszane są konkursy?

Radny Janusz Skrzypiński
1099/LIII/06
- należy wystąpić do Zarządu Dróg Krajowych o obniżenie krawężników przy ul. Łużyckiej w Gryfinie. Niektóre z nich, w wyniku naporu ziemi  z  pobocza drogi przechyliły się w kierunku jezdni stwarzając duże  zagrożenie dla użytkowników drogi. Taki stan trwa już od wielu lat, czas  zająć się sprawą.

1100/LIII/06 - chciałbym otrzymać informację na temat cząstkowych inwestycji przy  ul. Łużyckiej w Gryfinie prowadzonych przez nowego właściciela. Sprawa dotyczy sieci przesyłowej PEC. Najlepszym rozwiązaniem  byłaby jednorazowa wymiana sieci na odcinku dwóch kilometrów. Nie  może być tak, że dwa razy w roku zamyka się ulicę, rozkopuje  jezdnię i wymienia rury na krótkich odcinkach. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz
1101/LIII/06
- aby skrócić okres remontu drogi przy ul. Przemysłowej w Pniewie  prace powinny trwać do godziny 2200. Obecnie prace prowadzone są  w czasie największego natężenia ruchu na drodze, a w godzinach  popołudniowych nie prowadzi się remontu. Proszę o zajęcie się sprawą.

1102/LIII/06 - plaża w Steklnie nie jest przygotowana do sezonu letniego, Nie wykoszono trawy. Przy plaży za mało jest ustawionych pojemników na śmiecie.  Po dniach wolnych od pracy teren wokół plaży jest zaśmiecony. Woda w jeziorze również jest brudna.

1103/LIII/06 - na jednej z poprzednich sesji podjęliśmy uchwałę o likwidacji ciągów pieszych przy ul. Orląt Lwowskich w Gryfinie. Do gminy zgłaszali się mieszkańcy zainteresowani wykupem tych gruntów, ale nie mogli uzyskać  informacji dotyczącej ceny. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Czesław Kapusta
1104/LIII/06
- od pewnego czasu powtarzają się ataki związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Radziszewie, ponieważ jest najdroższa w utrzymaniu. Propozycja zwiększenia miejsc w przedszkolach kosztem szkoły  w Radziszewie jest błędem. W naszej gminie jest wystarczająca ilość przedszkoli. Jeżeli brakuje miejsc dla niektórych dzieci, to należy  rozważyć możliwość utworzenia przedszkola niepublicznego.

Radny Artur Nycz
1105/LIII/06
– czy rozważano możliwość zlokalizowania żłobka w innym miejscu lub poprawę  obecnej bazy lokalowej? Warunki, w których obecnie przebywają dzieci są złe. Dwie opiekunki na grupę, w której przebywa 25 dzieci to za mało. Nie możemy mówić, że nie stać naszej gminy na przyzwoity żłobek. Należy podjąć działania mające na celu poprawę warunków w żłobku.

Radny Stanisław Strzelczyk
1106/LIII/06
- za torami kolejowymi jadąc z Elektrowni Dolna Odra w kierunku Gryfina jest bardzo duża dziura w jezdni, na której można uszkodzić zawieszenie samochodu. Proszę o naprawę jezdni.

Radny Ireneusz Sochaj
1107/LIII/06
- mieszkańcy Gryfina wyprowadzają psy w okolicę ścieżki rowerowej. Psy  biegają bez smyczy i kagańca, co stwarza zagrożenie dla rowerzystów oraz pieszych. Proszę o rozważenie możliwości ustawienia w tym rejonie znaku, który będzie obligował właścicieli do wyprowadzania psów na takich samych zasadach jak na terenie miejskim.

Radny Jan Bielecki
1108/LIII/06
- dlaczego światła na przejściu dla pieszych przy ul. Z. Krasińskiego oraz A. Asnyka i 9 Maja w Gryfinie raz włączają się automatycznie, a innym razem działają na przycisk? Na skrzyżowaniu ulic A. Asnyka i 9 Maja światła działają tylko w jednym kierunku. Jadąc od ulicy A. Asnyka nie widać jakie światło pali się w danej chwili. Najlepszym  rozwiązaniem było włączanie świateł na przycisk. Podobnie jest przy ul. Z. Krasińskiego w Gryfinie, naprzeciwko Gimnazjum.  Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Kazimierz Płonka
1109/LIII/06
- chciałbym wiedzieć, kto wpadł na pomysł, aby światła przy przejściu  dla pieszych na skrzyżowaniu ulic 9 Maja i A. Asnyka włączały się automatycznie? Uważam, że jest to niepotrzebne i należy powrócić do włączania świateł na przycisk.

1110/LIII/06 - za przejazdem kolejowym, przy ul Armii Krajowej w Gryfinie jest plac zabaw dla dzieci. Przy placu tym rośnie żywopłot, który należy przyciąć, ponieważ zasłania widoczność na drodze.