Porządek obrad

Porządek obrad LIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 20 lipca 2006 r. o godz. 1600


I.  Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Rozpatrzenie skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na szkodę skarżącego - DRUK Nr 1/LIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

III. Rozpatrzenie skargi Arkadiusza Bienicewicza, Anny Hładki–Kowal i Pawła Kowala na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 2/LIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IV. Rozpatrzenie skargi Arkadiusza Bienicewicza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 3/LIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Uchylenie uchwały Nr XXXII/437/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującego obszar napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa - DRUK Nr 4/LIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Uchylenie uchwały Nr LIII/655/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie darowizny dla Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 5/LIV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.