Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na LV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 7 września 2006r.


Radna Krystyna Gazdecka
1111/LV/06 – 1118/LV/06
– zawarte są w załączniku nr 1. (strona_1 , strona_2 , strona_3)

Radna Magdalena Chmura Nycz
1119/LV/06
– zawarta jest w załączniku nr 2

1120/LV/06 – bardzo często występują przerwy w dostawie energii elektrycznej i wody w miejscowości Steklno. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Maciej Szabałkin
1121/LV/06
– dotarły do mnie informacje, że w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym brakuje ok. 40 tys. zł na prowadzenie zajęć z młodzieżą, co można było przewidzieć, biorąc pod uwagę fakt, że przy tworzeniu budżetu MOS gmina obcięła środki o tę kwotę. Do Urzędu skierowane zostały w lipcu i sierpniu dwa pisma sygnalizujące, że we wrześniu zabraknie pieniędzy na zajęcia z młodzieżą. Czy gmina Gryfino nie może wyasygnować tej brakującej kwoty i jaki jest sens rozbudowywania bazy sportowej, jeśli nie ma pieniędzy na prowadzenie zajęć przez MOS?

1122/LV/06 – kilka dni temu w Gimnazjum odbyło się spotkanie członków SLD. Na jakich zasadach odbywa się wynajem pomieszczeń dla partii politycznych przez szkoły - w tym przypadku - Gimnazjum? Czy SLD jest w jakiś sposób uprzywilejowany czy też każda z partii politycznych może wynająć tam salę i zorganizować takie spotkanie? Czy spotkania partii politycznych powinny odbywać się w szkołach?

Radny Zenon Trzepacz
1123/LV/06
– ochotnicze straże pożarne w gminie Gryfino dostały w tym roku na swoją działalność o 70 tyś. zł mniej niż w poprzednim. Jest to błąd urzędników a OSP brakuje środków finansowych. Proszę o zainteresowanie się sprawą.

Radna Janina Nikitińska
1124/LV/06
– we wrześniu interpelowałam w sprawie zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Szczecińskiej i Flisaczej w kierunku oczyszczalni ścieków w Gryfinie. Otrzymałam odpowiedź, że gmina Gryfino wystąpi do zarządców dróg celem podjęcia działań zmierzających do wyznaczenia i oznakowania bezpiecznego przejścia dla pieszych w tym rejonie miasta. O podjętych działaniach w tym zakresie mieli być poinformowani mieszkańcy. Do tej pory tego przejścia dla pieszych nie ma a mieszkańcy o działaniach podjętych w tym zakresie nie zostali poinformowani.

1125/LV/06 – na chodniku przy wjeździe do piekarni „Bagietka” na ul. Szczecińskiej tworzy się bardzo duża kałuża. Przechodnie omijają ten odcinek chodnika wchodząc na jezdnię. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Mieczysław Matuszewski
1126/LV/06
– przy wjeździe do Gryfina od strony Pniewa przed wiaduktem znajduje się składowisko gruzu. Kto jest za nie odpowiedzialny i kto wydaje zezwolenia na wysypywanie tam gruzu? Czy nie należałoby tego terenu ogrodzić, albo postawić szlaban, bowiem obecnie wysypywane są tam również śmieci? Czy nie można by takiego składowiska zlokalizować w innym rejonie, przykładowo w rejonie wysypiska śmieci, aby było to miejsce mniej widoczne, nie położone przy wjeździe do miasta? Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Antoni Rak
1127/LV/06
– proszę o zajęcie się sprawą fatalnego stanu drogi przy ul. Wojska Polskiego oraz studzienek w drodze pod wiaduktem. Podczas deszczu przechodnie nie mogą przejść pod wiaduktem, ponieważ są ochlapywani przez przejeżdżające samochody.

1128/LV/06 - interpeluje w sprawie zapadających się po opadach deszczu chodników na terenie miasta. Tak dzieje się ciągle przy ul. Chrobrego, naprzeciw sklepu 1001 drobiazgów i apteki oraz przy ul. 1 Maja na odcinku od Banku Spółdzielczego. Stan chodników w mieście jest bardzo zły. Dla ludzi jeżdżących na wózkach inwalidzkich czy matek z wózkami dziecięcymi zbyt wysokie krawężniki uniemożliwiają przejazd. Proszę o zajęcie się sprawą.

1129/LV/06 – we wrześniu zostanie zasiedlony kolejny blok przy ul. Ks. J. Popiełuszki. Proszę o zagospodarowanie i urządzenie całej ulicy Ks. Popiełuszki.

Radny Marek Sanecki
1130/LV/06
– przy Przedszkolu Nr 4 w Gryfinie zamieszkuje kilka bezpańskich kotów, które chorują. Pani dyrektor zgłaszała ten problem, prosiła aby zostały one stamtąd zabrane. Z informacji, które uzyskała, gmina nie ma podpisanej umowy ze Schroniskiem dla Zwierząt. Bardzo proszę o zajęcie się sprawą.

1131/LV/06 – na terenie miasta brakuje parkingów, w wielu miejscach można byłoby stworzyć miejsca postojowe, ale stoją tam znaki zakazu postoju. Przykładowo przy ul. Krasińskiego w stronę Kwadratu jest bardzo szeroki chodnik. Nawet jeśli parkuje tam samochód, to zostaje jeszcze spory kawałek chodnika. Należałoby zlikwidować tam znak drogowy. Proszę o zajęcie się sprawą.

1132/LV/06 - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego otrzymała informację z Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w sprawie stanu zadłużenia lokali mieszkalnych i usługowych zarządzanych przez GTBS. Wynika z niej, że zadłużenie tychże lokali wynosi 2.313.000. Jest to kwota bardzo duża. W jaki sposób GTBS radzi sobie z tymi zadłużeniami?

1133/LV/06 – chciałbym prosić, żeby Burmistrz być może w inny sposób spróbował rozwiązać wcześniej przeze mnie zgłaszany problem związany z GTBS, który podnosi p. Dragan. Wydział, który sprawą się zajmuje nie jest władny, aby wydawać polecenia Zarządowi, dlatego proszę aby skierować tę sprawę do Rady Nadzorczej.

Radny Stanisław Strzelczyk
1134/LV/06
– od lat problemem w mieście Gryfinie jest brak toalet. Przyjeżdżają do nas goście zza granicy, a w całym mieście nie ma toalet publicznych. Czyżby do czasu ich wybudowania nie można byłoby wprowadzić jakiegoś tymczasowego rozwiązania, za kilka tysięcy złotych postawić toalety kontenerowe? Proszę o pilne zajęcie się sprawą budowy w Gryfinie toalet publicznych.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
1135/LV/06
– radny Szabałkin wywołał mnie do odpowiedzi pytając o wynajem sal w Gimnazjum na spotkania partii politycznych. Nie zgadzam się z panem radnym. Środki za wynajem sal są dodatkowymi pieniędzmi dla szkół. SLD liczy ponad 500 członków, raz na jakiś czas musi zrobić ogólne spotkanie i płaci za wynajem sali. W Urzędzie Miasta i Gminy także takie spotkania się odbywają, niedawno odbyło się spotkanie np. Gryfińskiego Przymierza dla Praworządności. Chciałabym zobaczyć rozliczenia za wynajem sali w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz
1136/LV/06
– czy rozważana była możliwość zorganizowania objazdu na czas remontu ul. Przemysłowej i skierowania ruchu samochodów inną drogą niż remontowana? Ostatnio doszło do wypadku rowerzysty, który doznał dość ciężkich obrażeń głowy. Może można byłoby wyrównać polną drogę prowadzącą do drogi w Krzypnicy albo poprowadzić objazd przez nieczynny przejazd kolejowy w Nowym Czarnowie. Przejazd ul. Przemysłową przy pracujących na drodze maszynach jest bardzo utrudniony. Proszę o zajęcie się sprawą.

1137/LV/06 – proszę o grzeczniejsze traktowanie interesantów dzwoniących do Straży Miejskiej i przyjmowanie ich wniosków i uwag z większą pokorą.

1138/LV/06 – na jakim etapie znajduje się realizacja planowanej kanalizacji i przepompowni w miejscowości Wełtyń?

1139/LV/06 – proszę o wyrównanie drogi prowadzącej od cmentarza do lasu w Wełtyniu, biegnącej wzdłuż jeziora. Jest o to droga frezowa, bardzo nierówna, ruch tą drogą jest bardzo utrudniony. Proszę o zajęcie się sprawą.

1140/LV/06 – kiedy zostanie załatwiona sprawa przejęcia gruntu pod boisko w Chlebowie? Sprawa ciągnie się już 3 lata. Proszę o zajęcie się sprawą.

1141/LV/06 – mieszkańcy Drzenina zgłosili pilną potrzebę naprawy drogi prowadzącej do budynku pałacyku, w którym znajdują się obecnie lokale mieszkalne, ponieważ mieszkańcy mają utrudnione dojście do swoich mieszkań. Proszę o zajęcie się sprawą.

1142/LV/06 – czy możliwe jest udrożnienie drogi polnej prowadzącej równolegle do torów kolejowych od ul. Słonecznej do motelu w Pniewie? Można byłoby niewielkim nakładem robót stworzyć w ten sposób objazd dla ul. Łużyckiej.

Radny Antoni Rak
1143/LV/06
– proszę o powiększenie ilości miejsc postojowych na Górnym Tarasie przy ul. Iwaszkiewicza. Chodniki są tak zastawione samochodami, że piesi nie mogąc przejść wchodzą na jezdnię. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Janusz Skrzypiński
1144/LV/06
– istnieje niebezpieczeństwo, że na drodze prowadzącej do sklepu Kiwi przy dużym natężeniu ruchu któreś z manewrujących aut może stoczyć się ze skarpy do stawu. Ten częściowo zasypany stawek nie jest zabezpieczony żadnym ogrodzeniem. Proszę o zajęcie się sprawą.

1145/LV/06 – w miejscowości Dołgie w centrum wsi droga jest zaniżona i przy opadach deszczu zbiera się tam woda. Mieszkańcy okolicznych posesji, którzy ocieplili budynki i wykonali elewacje mają zalewane budynki fontannami wody spod kół przejeżdżających tamtędy samochodów. Jest tam kanalizacja deszczowa, którą należałoby udrożnić. Proszę o zajęcie się sprawą.

1146/LV/06 – na drodze gminnej łączącej miejscowość Sobiemyśl z drogą powiatową są ubytki w jezdni. Proszę o ich usunięcie.

1147/LV/06 – na posiedzeniu Rady Sportu padały pytania w sprawie piaszczystego boiska na obiektach sportowych. Czy będzie ono realizowane? Czy są jakieś zagrożenia związane z finansowaniem tego projektu?

Radny Mieczysław Sawaryn
1148/LV/06
– dlaczego doszło do podziału uczestników gminnych dożynek w Gardnie na lepszych i gorszych? Tych gorszych, którzy uczestniczyli w dożynkach na placu i tych lepszych dla których był zorganizowany bankiet w szkole, gdzie według relacji niektórych osób nawet podawany był alkohol. Bardzo mnie taka sytuacja od lat bulwersuje. Dożynki to impreza integracyjna dla mieszkańców miasta i wsi, wszyscy powinni być razem. Widziałem wiele osób, które uczestniczyły w bankiecie w szkole. Chciałbym zapytać ile ten bankiet w szkole kosztował?

1149/LV/06 – kilka miesięcy temu dyskutowaliśmy na temat remontu pomieszczeń kotłowni w Gardnie. Protestowaliśmy przeciwko inwestowaniu środków gminnych w inwestycję, która nie ma sensu, bo tam według słów Burmistrza miał być dom kultury. Twierdziliśmy że pomieszczenia po kotłowni nie nadają się do tego celu. Ponieważ przeczytałem w prasie informację, że odstępujemy od remontu tych kotłowni, chciałbym zapytać jaką kwotę dotychczas tam zainwestowano i dlaczego kolejny raz podejmuje się zadanie które jest niewykonalne?

1150/LV/06 – na ostatniej sesji Rada zdecydowała, że nie przeznaczy kwoty 50 tys. zł na nakręcenie programu telewizyjnego „Zakręcone wakacje”. Burmistrz obiecał, że środki te zostaną przekazane na zabezpieczenie budynku starej szkoły w Borzymiu. Ten obiekt od wielu lat nie jest remontowany, niszczeje. Chciałbym zapytać, czy kwota ta zostanie wydatkowana na zabezpieczenie tego budynku?

1151/LV/06 – niedawno został wykonany parking przy ogródkach działkowych przy ul. Armii Krajowej. Przy drodze było pobocze, którym poruszali się piesi. Kto wpadł na pomysł, żeby w miejsce tego pobocza zainstalować dwa krawężniki i pośrodku posiać trawę, zamiast zrobić chodnik, którym mogliby poruszać się piesi. Ten parking jest po prostu bublem.

1152/LV/06 – na drodze do Szczawna drogowcy oznaczyli do wycięcia kilka pochylających się na drogę drzew. Chciałbym zapytać, kiedy te drzewa zostaną wycięte?

Radna Elżbieta Kasprzyk
1153/LV/06
– proszę o zorganizowanie dowozu mieszkańców wsi do lokali wyborczych w czasie wyborów.

1154/LV/06 – proszę o poprawę stanu drogi powiatowej Bartkowo-Szczawno, która w okresie opadów deszczu jest całkowicie nieprzejezdna. Proszę o jej naprawę przynajmniej w terenie zabudowanym, bowiem mieszkańcy nie mają możliwości dojechania do swoich posesji. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Ireneusz Sochaj
1155/LV/06
– kiedy rozpocznie się przebudowa ulic Mieszka I – Podgórnej – Łokietka? Terminy przesuwają się z roku na rok. W tej chwili podczas remontu ul. Łużyckiej wielu kierowców, którzy znają objazd tymi ulicami, korzysta z niego i stwarza na tej drodze duże niebezpieczeństwo.

1156/LV/06 – czy w tym roku powtarzane będą szczepienia kasztanów, które prowadzone były w poprzednich latach, co pozwoliło uniknąć szkodnika szrotówki i uratowało wiele z tych drzew?

Radny Mieczysław Matuszewski
1157/LV/06
– kiedy zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji w miejscowościach Pniewo i Żórawki? Na każdym spotkaniu wiejskim ciągle podawany jest inny termin.

1158/LV/06 – została wydana odmowna decyzja w sprawie przyjęcia dzieci do przedszkola matce pracującej na zmiany. Przez pewien okres była mowa, że dzieci w przedszkolach brakuje. Jakie kryteria decydują o przyjęciu dziecka do przedszkola, ile dzieci w tym roku nie zostało przyjętych i czy jeszcze w tym roku można byłoby ten problem rozwiązać?

Radny Kazimierz Płonka
1159/LV/06
– kiedy zostanie wyremontowana ul. Konopnickiej w kierunku dawnej przychodni na Górnym Tarasie? Kiedyś przeszkodą w przeprowadzeniu remontu było to, że gmina nie była jej właścicielem, teraz ten stan się zmienił. Droga ta jest w bardzo złym stanie. Proszę o zajęcie się sprawą.

1160/LV/06 – w czerwcu interpelowałem w sprawie źle działającej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Asnyka i ul. 9 Maja koło sklepu Intermarche. Otrzymałem odpowiedź, że światła te zostały zmienione, ale do dziś nic się nie zmieniło, sygnalizacja nadal źle działa, powodując chaos na tym skrzyżowaniu. Proszę o zajęcie się sprawą.

Lista załączników:
strona_1 [221839 bajtów]
strona_2 [250740 bajtów]
strona_3 [455151 bajtów]
załączniku nr 2 [167343 bajtów]