Porządek obrad

Porządek obrad LVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 28  września  2006 r. o godz. 900.


I.  Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z LV sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. – DRUK Nr 1/LVI.

 •  uwagi i wnioski.

VI. Zmiana uchwały Nr XXI/288/04 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie – DRUK Nr 2/LVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Nadanie nazwy „ulica Chabrowa” drodze położonej w obrębie Żórawki – DRUK  Nr 3/LVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  w obrębie Czepino – DRUK Nr 4/LVI,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie 1 m. Gryfino,  ul. Fabryczna. – DRUK Nr 4- 1/LVI.

odrębnie do każdego projektu uchwały

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego – DRUK Nr 5/LVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Zmiana budżetu gminy na 2006 r. – DRUK Nr 6/LVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Wyrażenie zgody na odstąpienie od odwołania darowizny – DRUK Nr 7/LVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia zaciągniętego kredytu przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfino na pokrycie zobowiązań Fundacji wobec Fluor S.A. – DRUK Nr 8/LVI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

XIV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.