Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na XLI  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 28  września   2006r.


Radna Krystyna Gazdecka
1161/LVI/06
– budynek po byłej WKU ma być przeznaczony na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfinie. Pomiędzy szkołą, a terenem WKU jest droga osiedlowa Spółdzielni Mieszkaniowej „Regalica”.  Proszę o rozważenie możliwości przejęcia przez gminę fragmentu tej drogi. Po przejęciu drogi przez gminę należy utworzyć jeden wspólny  teren przy tej szkole.

Radny Zenon Trzepacz
1162/LVI/06
– od mieszkańców Pniewa otrzymałem niepokojącą informację, że kampania wyborcza wkroczyła już na tereny kościelne. Apeluję aby hierarchowie kościelni wstrzymali się od udziału w polityce, niech skupią się nad  szerzeniem wiary wśród katolików. Jako katolik jestem oburzony tym, że księża zajmują się polityką. Zgłaszam stanowczy protest oraz sprzeciw takim  praktykom.

Radny Czesław Kapusta
1163/LVI/06
– wybudowano place zabaw na terenie naszej gminy. Część mieszkańców z poszczególnych miejscowości zwróciła się z prośbą o nawiezienie odpowiedniej jakości piasku do piaskownic.

1164/LVI/06 – przy drodze na odcinku od Motelu Saga do Pniewa każdego dnia  w godzinach dziennych palą się światła. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Mieczysław Sawaryn
1165/LVI/06
– Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę wykorzystania samochodów służbowych urzędu oraz rozliczenie delegacji burmistrza i pracowników gminy. Z delegacji wynika, że podczas jednego dnia samochód  przejechał po Gryfinie około 400 km.  Podczas obchodów 40 – lecia kapeli Borzymianka mieszkańcy widzieli jak osoby prywatne podróżują gminnymi samochodami. Proszę  o wyjaśnienie, jakie są zasady dotyczące wykorzystywania gminnych środków transportu i czy z gminnych środków transportu korzystają  osoby prywatne?

Radny Mieczysław Matuszewski
1166/LVI/06
– częściowo wybudowany został plac zabaw w miejscowości Pniewo. Plac zabaw powstał przy drodze, nie jest ogrodzony, w piaskownicy nie ma piasku. Ponadto nie ma tam ławek, a śmietnik stoi na środku  placu, na którym bawią się już dzieci. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych poinformował mnie, że nie ma pieniędzy na dokończenie inwestycji.  Uważam, że rozpoczęty plac zabaw należy skończyć i oddać do użytku. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Janusz Skrzypiński
1167/LVI/06
– sołectwo Włodkowice nie posiada wodociągu, chociaż od wielu lat zabiega  o to. W okresie letnim wybuchł tam pożar i straż pożarna szukała hydrantu,  którego nie ma. W imieniu sołtysa oraz mieszkańców proszę o wykonanie  w roku przyszłym wodociągu w tym sołectwie.