Porządek obrad

Porządek obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26  października  2006 r. o godz. 900.


I.  Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z LVI sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V.  Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXV/345/04 w sprawie Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego na lata 2004-2006 –  DRUK  Nr 1/LVII.

 • uwagi i wnioski.

VI. Wprowadzenie zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - DRUK Nr 2/LVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Zmiany Statutu Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Gryfinie - DRUK Nr 3/LVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3.  podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 miasta Gryfino - DRUK Nr 4/LVII,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 2 Daleszewa - DRUK Nr 4-1/LVII

odrębnie do każdego projektu uchwały:

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

IX. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna - DRUK Nr 5/LVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 6/LVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Wprowadzenie zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie - DRUK Nr 7/LVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Zmiany w budżecie gminy na 2006 r. - DRUK Nr 8/LVII.

 1. 1/ stanowiska Komisji Rady,
  2/ dyskusja,
  3/ podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy  o dofinansowanie Projektu – „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży  Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej „EUROBOISKA” w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  Nr Z/2.32/III/3.5.1/378/05 - DRUK Nr 9/LVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Zmiany w budżecie gminy na 2006 r. - DRUK Nr 10/LVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Przekształcenie zakładu budżetowego - Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie  w jednostkę budżetową - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie - DRUK Nr 11/LVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Nadanie statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gryfinie - DRUK Nr 12/LVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2006 rok - DRUK Nr 13/LVII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych - DRUK Nr 14/LVII.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy,
 2. Przewodniczącego Rady Miejskiej.

XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

XX. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.