Komunikat wyborczy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 29 sierpnia 2005r.


Gryfino, dnia 29 sierpnia 2005r.

 

KOMUNIKAT WYBORCZY

SEO.0020.1.-1/05

W związku ze zgłoszeniem przez komitety wyborcze więcej niż 10 kandydatów do każdej obwodowej komisji wyborczej na terenie miasta i gminy Gryfino, na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz.U. Nr 46, poz.499 ze zmianami) informuję pełnomocników wyborczych/osoby upoważnione, że w dniu 31 sierpnia 2005r. odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.

Miejsce losowania: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16,
sala 34, godz. 1000

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat