Informacjao składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie.

Informacja
o składzie osobowym, siedzibie i czasie pracy
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej:

Przewodniczący: Stanisław Fabian
Zastępca przewodniczącego: Małgorzata Racinowska
Członkowie: Halina Piekarz
Wiesława Kubiak
Alicja Szacoń
Stanisław Osiński

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, pok. 26, tel. 416-22-10; 416-20-11 wew.226

Czas pracy Komisji w dniach: od 04.10.2006r. – 25.10.2006r.
w okresie przyjmowania zgłoszeń kandydatów

Data, dzień tygodnia Godziny pracy
04.10.2006 r. ( środa) 1400 - 1600
05.10.2006r. ( czwartek) 1400 - 1600
06.10.2006r. (piątek) 1400 - 1600
09.10.2006r.(poniedziałek) 1400 - 1700
10.10.2006 r.(wtorek) 1400 - 2000
11.10.2006 r. (środa) 1400 - 2000
12.10.2006 r. (czwartek) 1400 - 2200
13.10.2006r.( piątek) 1400 - 2400
16.10.2006r. (poniedziałek) 1400 - 1800
17.10.2006r. (wtorek) 1400 - 2000
18.10.2006r. (środa) 1400 - 2400
19.10.2006r. (czwartek) 1400 - 1600
23, 24, 25.10.2006r. (poniedziałek, wtorek, środa) 1400 - 1600

Zastępca Przewodniczącego
Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie

Małgorzata Racinowska

Gryfino, dnia 19.10.2006 r.