Ogłoszenieo udostępnieniu do wglądu spisu wyborców.

Szanowny wyborco

Sprawdź czy Twoje nazwisko figuruje w spisie wyborców

Od dnia 30 października 2006r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie w pokoju nr 4 (parter) w godzinach urzędowania będzie udostępniony do wglądu spis wyborców.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

 

Gryfino, dnia 27 października 2006r.