Informacja dla wyborców z 21.09.2007

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP-21.10.2007r.

INFORMACJA DLA WYBORCÓW

  • Wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w którym znajduje się lokal dostępny do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zameldowania w terminie do 11 października b.r.

  • Wyborcy czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały, w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców najpóźniej do 11 października b.r.

  • Wyborcy, którzy zamierzają zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów mogą otrzymać na swój wniosek, zaświadczenie o prawie do głosowania.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się najpóźniej do 19 października b.r.
Wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w pokoju nr 4 (parter).

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Henryk Piłat

Gryfino, dnia 21 września 2007r.