Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 19 stycznia  2007 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Chmura- Nycz Magdalena obecna obecna
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Kawka Jacek obecny obecny
4. Nikitińska Janina obecna obecna
5. Różański Stanisław obecny obecny
6. Sanecki Marek obecny obecny
7. Szabałkin Maciej nieobecny nieobecny