Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
2 marca 2007 r. o godz. 1200

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

II. Sprawa wyboru oferty na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej złożonej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie         Gryfino.

III. Kontrola zakupu planów miasta dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Gryfińskiego Domu Kultury.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.