Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2006 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.

Ireneusz Sochaj

obecny obecny
2. Elżbieta  Kasprzyk obecna obecna
3. Maciej Szabałkin nieobecny nieobecny
4. Kazimierz Fischbach obecny obecny
5. Andrzej Kułdosz obecny obecny