Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego,
na posiedzeniu w dniu 21 grudnia   2006 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.   Wanda Kmieciak obecna obecna
2.   Rafał Guga obecny obecny
3.   Marek Sanecki nieobecny nieobecny
4.   Janusz Skrzypiński obecny obecny
5.   Janina Nikitińska obecna obecna
6.   Tadeusz Figas obecny obecny
7.   Magdalena  Chmura - Nycz nieobecna nieobecna
8.   Lidia Karzyńska - Karpierz nieobecna nieobecna
9.   Eugeniusz Robak obecny obecny