Plan pracy na 2007 r.

Załącznik nr 4 do
UCHWAŁY NR III/21/06
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2006r.

PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2007 rok.

Styczeń

 1. Zapoznanie się ze Strategią rozwoju miasta i gminy Gryfino oraz Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Zapoznanie się z projektem rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie.
 3. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2008 rok.
 4. Wypracowanie stanowiska do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Zapoznanie się ze Strategią rozwoju miasta i gminy Gryfino oraz Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego  Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Informacja o stanie realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Gryfino.
 3. Debata nad katalogiem zadań do budżetu na 2008 rok.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Przygotowanie informacji nt. realizacji uzbrojenia osiedla Taras - Północ oraz ulicy  Reymonta.
 2. Informacja nt. utylizacji eternitu.
 3. Przegląd wysypiska odpadów komunalnych w Gryfinie.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Informacja nt. uporządkowania dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych, Parku  Miejskiego w Gryfinie oraz dróg dojazdowych do pól po okresie zimowym.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Zapoznanie się z warunkami turystycznymi Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry  i Doliny Tywy w kontekście utworzenia punktu turystycznego.
 2. Przegląd obiektów sportowych na terenach wiejskich.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Przygotowanie propozycji do utworzenia miejsc piknikowych, spacerowych oraz tras  rowerowych w Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Odry i Doliny Tywy.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Przegląd obiektów sportowych na terenie miasta Gryfina.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Wrzesień

 1. Informacja nt. istniejących i projektowanych podłączeń kanalizacji z uwzględnieniem  budowy kanalizacji na terenach wiejskich.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nt. przygotowania do „akcji zima  2007 - 2008”.
 2. Przygotowanie propozycji do projektu budżetu na 2008 rok w zakresie inwestycji  gminnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Uczestnictwo w targach ekologicznych - Poznań 2007.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2008 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji
Ireneusz Sochaj