Składy Komisji Rady

V Kadencja Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

 1. Tomasz Namieciński - Przewodniczący Komisji
 2. Jacek Kawka
 3. Marcin Para
 4. Artur Nycz - Wiceprzewodniczący Komisji
 5. Paweł Nikitiński
 6. Stanisław Różański

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 1. Ireneusz Sochaj - Przewodniczący Komisji
 2. Elżbieta Kasprzyk - Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Zbigniew Kozakiewicz
 4. Kazimierz Fischbach
 5. Andrzej Kułdosz

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Wanda Kmieciak - Przewodnicząca Komisji
 2. Marek Sanecki
 3. Janusz Skrzypiński
 4. Janina Nikitińska
 5. Tadeusz Figas
 6. Rafał Guga - Wiceprzewodniczący Komisji
 7. Magdalena Chmura – Nycz
 8. Lidia Karzyńska – Karpierz
 9. Eugeniusz Robak

Komisja Rewizyjna

 1. Magdalena Chmura - Nycz - Przewodnicząca Komisji
 2. Elżbieta Kasprzyk
 3. Jacek Kawka - Wiceprzewodniczący Komisji
 4. Janina Nikitińska
 5. Stanisław Różański
 6. Marek Sanecki
 7. Marcin Para