Plan pracy na 2004 r.

Plan pracy na 2004 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/229/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 r.

PLAN PRACY
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności
Gospodarczej na 2004 rok


Styczeń

 1. Zapoznanie się z informacją nt. sytuacji finansowej Centrum Wodnego "Laguna".
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Informacja nt. wykorzystania dotacji w 2003 roku na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Analiza wykonania budżetu za 2003 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Zapoznanie się z planem podziału środków finansowych na poszczególne placówki oświatowe szkół podstawowych na 2004 rok i realizacja za 2003 rok łącznie z funduszem płac.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Spotkanie z sołtysami, zapoznanie się z problemami sołectw i przedstawienie propozycji ich rozwiązania.
 2. Informacja na temat organizacji skupu płodów rolnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Informacja nt. usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Informacja nt. planu podziału i wykorzystania środków finansowych przez OPS za I półrocze 2004 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Ocena wykonania budżetu i gminnego funduszu ochrony środowiska za I półrocze 2004 r.

Wrzesień

 1. Ocena realizacji uchwały o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
 2. Spotkanie z udziałem przedstawicieli zrzeszenia kupców, handlowców, rzemieślników, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Informacja o inicjatywach gospodarczych na terenie gminy Gryfino, zrealizowane w 2004 r. i planowane na 2005 r.
 2. Uczestnictwo w targach POLAGRA - Poznań 2004 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2005 rok.
 2. Analiza projektu budżetu na 2005 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Ocena realizacji wniosków własnych Komisji.
 2. Analiza projektu budżetu na 2005 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji

Artur Nycz