Plan pracy na 2005 r.

Plan pracy na 2005 r.

Załącznik nr 4
do  Uchwały nr XXIX/400/04
Rady Miejskiej w Gryfinie

PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na 2005 rok.

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2004 rok.
 2. Ocena realizacji uchwały w sprawie polityki zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino.
 3. Ocena realizacji uchwały w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Informacja nt. inwestycji i remontów zaplanowanych w budżecie z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej, remontów mieszkań i adaptacji lokali.
 2. Zapoznanie się z końcową realizacją robót przy oczyszczalni ścieków.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Informacja nt. uporządkowania dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych  po okresie zimowym
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Przegląd nabrzeża pod względem czystości oraz informacja dotycząca  zagospodarowania nabrzeża i jego rozbudowy.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Przegląd nabrzeża i ośrodka rekreacyjnego pod względem czystości.
 2. Zapoznanie się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Dolina Dolnej Odry.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Przegląd kąpielisk, placów garażowych, terenów przyległych do ogródków działkowych na terenie Gminy Gryfino.
 2. Przegląd obiektów sportowych i wysypisk odpadów komunalnych na terenach  wiejskich.
 3. Zapoznanie się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania  powietrza w Pralni Fliegel Textil – Serwice.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Ocena inwestycji realizowanych przez Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w zakresie gospodarki mieszkaniowej - wielorodzinny budynek mieszkalny.
 2. Przegląd obiektów sportowych na terenie miasta Gryfina.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w zakresie sprzątania i utrzymania porządku na terenach gminnych.
 2. Zapoznanie się z sytuacją w zakresie ochrony środowiska i zanieczyszczania  powietrza w firmie GRYFSKAND.

Wrzesień

 1. Omówienie propozycji w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości planowane na 2006 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Informacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych nt. przygotowania do „akcji zima  2005 - 2006”.
 2. Przygotowanie propozycji Komisji do projektu budżetu na 2006 rok  w zakresie inwestycji gminnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Uczestnictwo w targach ekologicznych - Poznań 2005 roku.
 2. Ocena realizacji uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych  zwierząt na terenie Gminy Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

1. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2006 rok.
2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Fischbach