Plan pracy na 2004 r.

Plan pracy na 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/229/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 r.


PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Gryfinie na 2004 r.

STYCZEŃ

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji w 2003 r.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LUTY

 1. Ocena gospodarki finansowej Gminy za 2003 r. obejmująca kontrolę działalności w 2003 r. Burmistrza jako właściciela spółek komunalnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

MARZEC

 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za 2003 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium burmistrzowi.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

KWIECIEŃ

 1. Kontrola realizacji inwestycji gminnych.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

MAJ

 1. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2004 r.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.


CZERWIEC

 1. Ocena funkcjonowania jednostek Gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i sportu.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.


LIPIEC - SIERPIEŃ

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2004 r.

 2. Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2004/2005.

WRZESIEŃ

 1. Kontrola realizacji zadań Gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

PAŹDZIERNIK

 1. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2004 r.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LISTOPAD

 1. Ocena projektu budżetu gminy na 2005 r.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

GRUDZIEŃ

 1. Przygotowanie planu pracy komisji na 2005 r.

 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.


Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sawaryn