Plan pracy na 2006 r.

Plan pracy na 2006 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLVI/573/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN PRACY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Gryfinie na 2006 r.

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności komisji za 2005 r.
 2. Kontrola realizacji inwestycji gminnych.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 4. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Luty

 1. Ocena gospodarki finansowej Gminy za 2005 r. obejmująca kontrolę działalności w 2005 r. Burmistrza w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi, gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z tytułu uczestnictwa w Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Marzec

 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy Gryfino za 2005 r. wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia, bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez  radnych i obywateli.

Kwiecień

 1. Kontrola realizacji inwestycji gminnych.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Maj

 1. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2006 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Ocena schematu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gryfino - badanie wzrostu zatrudnienia w kontekście oceny konieczności zwiększenia ilości etatów.
 4. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Czerwiec

 1. Ocena funkcjonowania jednostek Gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej i sportu.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Lipiec - Sierpień

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
 2. Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2006/2007.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Wrzesień

 1. Kontrola realizacji zadań gminy w zakresie utrzymania poprawnego stanu dróg, porządku i bezpieczeństwa.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Październik

 1. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2006 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli.

Listopad

 1. Ocena projektu budżetu Gminy Gryfino na 2007 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane  przez radnych i obywateli.

Grudzień

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji i rady na 2007 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.
 3. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez  radnych i obywateli.

 

Przewodniczący Komisji

Mieczysław Sawaryn