Plan pracy na 2004r.

Plan pracy na 2004r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/229/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 r.


PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie na 2004 r.STYCZEŃ

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2003 r.
 2. Spotkanie z Komitetem Organizacyjnym obchodów 750 lecia lokacji Gryfina.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LUTY

 1. Wizja rozwoju sportu, kultury fizycznej i turystyki w mieście i gminie Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

MARZEC

 1. Informacja Zarządu Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino o bieżącej sytuacji ekonomiczno - finansowej Centrum Wodnego Laguna.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

KWIECIEŃ

 1. Problem patologii społecznej w mieście i gminie Gryfino (OPS, GPRPA, Klub FENIKS, Policja, Straż Miejska).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

MAJ


1. Organizacja wypoczynku letniego w okresie "Wakacji 2004".
2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.


CZERWIEC

 1. Wizja rozwoju systemu oświaty w mieście i gminie Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LIPIEC

 1. Bezpieczne miasto i gmina Gryfino.
 2. Spotkanie ze służbami bezpieczeństwa publicznego - współpraca Straży Miejskiej, Policji, Straży Granicznej i Pogotowia
  Ratunkowego.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

SIERPIEŃ

 1. Wizytacja ośrodków wypoczynkowych i kąpielisk. ( Wełtyń, Steklno, Wirów).

WRZESIEŃ

 1. Stan przygotowań placówek oświatowo - wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005, także pod kątem pełnienia funkcji integracyjnej.
 2. Wizja kultury w mieście i gminie Gryfino.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

PAŹDZIERNIK

 1. Stan realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej miasta i gminy Gryfino pod kątem zabezpieczenia warunków bytowych osób opuszczających Domy Dziecka.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LISTOPAD

 1. Analiza przebiegu sezonu letniego. Wypracowanie wniosków.
 2. Opracowanie projektu planu pracy Komisji i Rady na 2005 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

GRUDZIEŃ

 1. Podsumowanie obchodów 750 -lecia lokacji miasta Gryfina.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska