Plan pracy na 2005r.

Plan pracy na 2005r.

Załącznik nr 3
do  Uchwały nr XXIX/400/04
Rady Miejskiej w Gryfinie

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie na 2005 r.

STYCZEŃ

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2004 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LUTY

 1. Zapoznanie się z warunkami i funkcjonowaniem Przedszkola Nr 4, Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

MARZEC

 1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostek Gminy: Biblioteka  Publiczna, Gryfiński Dom Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

KWIECIEŃ

 1. Zapoznanie się z działalnością Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji. Sytuacja obiektów sportowych w Gryfinie.
  Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

MAJ

 1. Zapoznanie się z sytuacją porządku i bezpieczeństwa  publicznego w Mieście i Gminie Gryfino.
 2. Wizytacja ośrodków wypoczynkowych i kąpielisk. ( Wełtyń, Steklno, Wirów).
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

CZERWIEC

 1. Zapoznanie się z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LIPIEC

 1. Informacja nt. działalności organizacji pozarządowych( PCK,  TPD,CARITAS, Liga Ochrony Przyrody, Towarzystwo Miłośników  Historii Ziemii Gryfińskiej, Stowarzyszenie Wokalne RES MUSICA, Kombatanci, Sybiracy itp.)
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

SIERPIEŃ

 1. Stan przygotowań placówek oświatowo – wychowawczych  do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006, także pod kątem pełnienia funkcji integracyjnej.

WRZESIEŃ

 1. Zapoznanie się z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz z działalnością podkomisji.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

PAŹDZIERNIK

 1. Zapoznanie się z działalnością i osiągnięciami poszczególnych  klubów sportowych
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

LISTOPAD

 1. Zapoznanie się z sytuacją osób i rodzin oczekujących na mieszkania socjalne i komunalne.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

GRUDZIEŃ

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na  2006 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska