Plan pracy na 2006r.

Plan pracy na 2006r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLVI/573/05
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2005r.

PLAN PRACY
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie na 2006 r.

Styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności komisji za 2005 r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Luty

 1. Zapoznanie się z warunkami i funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych i bibliotek wiejskich (Wełtyń, Chwarstnica, Pniewo, Gardno, Żabnica).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Marzec

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2005 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2006 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Kwiecień

 1. Wizyta w Klubie Abstynenta "Feniks".
 2. Informacja o realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w roku 2005.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Maj

 1. Zapoznanie się z działalnością jednostek straży pożarnej na terenie Miasta  i Gminy Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Czerwiec

 1. Zapoznanie się ze stanem przygotowania do sezonu schroniska  młodzieżowego w Wełtyniu.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Lipiec

 1. Zapoznanie się z estetyką miasta Gryfina (zieleń, fontanny, dworzec,  szalety, miejsca publiczne).
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Sierpień

 1. Stan przygotowań placówek oświatowo - wychowawczych do rozpoczęcia  roku szkolnego 2006/2007, także pod kątem pełnienia funkcji integracyjnej.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Wrzesień

 1. Zapoznanie się ze stanem inwestycji sportowych w gminie Gryfino.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Październik

 1. Zapoznanie się z działalnością szkoleniową realizowaną przez Gryfińskie  Towarzystwo Gospodarcze.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Listopad

 1. Zapoznanie się z sytuacją osób objętych nauczaniem indywidualnym oraz z ich sytuacją socjalno - bytową.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

Grudzień

 1. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji i rady na 2007 rok.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej.

 

Przewodnicząca Komisji

Janina Nikitińska