Składy Komisji Rady

    

IV Kadencja Radnych Rady Miejskiej w Gryfinie

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

 1. Jan Ragan - Przewodniczący Komisji
 2. Józef Gutkowski
 3. Artur Nycz
 4. Czesław Kapusta
 5. Maciej Szabałkin
 6. Janusz Skrzypiński
 7. Krystyna Gazdecka - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 8. Stanisław Strzelczyk

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

 1. Zenon Trzepacz - Przewodniczący Komisji
 2. Elżbieta Kasprzyk
 3. Mieczysław Sawaryn
 4. Jan Bielecki
 5. Ireneusz Cezary Sochaj
 6. Kazimierz Płonka

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

 1. Janina Nikitinska - Przewodnicząca Komisji
 2. Lidia Karzyńska - Karpierz - Z-ca Przewodniczącej Komisji
 3. Magdalena Chmura - Nycz
 4. Mieczysław Matuszewski
 5. Antoni Rak
 6. Marek Sanecki

Komisja Rewizyjna

 1. Mieczysław Sawaryn - Przewodniczący Komisji
 2. Czesław Kapusta - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Jan Bielecki
 4. Józef Gutkowski
 5. Magdalena Chmura - Nycz
 6. Mieczysław Matuszewski
 7. Ireneusz Cezary Sochaj