Nr konta bankowego MKZP

 

Nr konta bankowego MKZP przy UMiG w Gryfinie
PKO BP SA I Oddział w Gryfinie ul. 1 Maja 15h
12 1020 4812 0000 0402 0005 1748