Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 4 grudnia (poniedziałek) 2023 r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Analiza Projektu Budżetu Gminy Gryfino na rok 2024.

III. Wolne wnioski i informacje.