Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
LXXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 maja 2023 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 • przyjęcie protokołu z LXIX sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań

IV. Informacja na temat polityki parkingowej gminy Gryfino – stan, potrzeby, zagrożenia, perspektywy – DRUK NR 1/LXXI

 • uwagi i zapytania

V. Informacja na temat funkcjonowania transportu publicznego w gminie Gryfino za okres styczeń – kwiecień 2023 roku w ujęciu finansowym i organizacyjnym – DRUK NR 2/LXXI

 • uwagi i zapytania

VI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gryfino - DRUK NR 3/LXXI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu Targowiska Miejskiego w Gryfinie” – DRUK NR 4/LXXI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze danego roku budżetowego – DRUK NR 5/LXXI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok – DRUK NR 6/LXXI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XI. Wolne wnioski i informacje.