Materiały na sesję

 

  • DRUK NR 1/LXXI - Informacja na temat polityki parkingowej gminy Gryfino – stan, potrzeby, zagrożenia, perspektywy.
  • DRUK NR 2/LXXI - Informacja na temat funkcjonowania transportu publicznego w gminie Gryfino za okres styczeń – kwiecień 2023 roku w ujęciu finansowym i organizacyjnym.
  • DRUK NR 3/LXXI - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gryfino.
  • DRUK NR 4/LXXI - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu Targowiska Miejskiego w Gryfinie”.
  • DRUK NR 5/LXXI - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze danego roku budżetowego.
  • DRUK NR 6/LXXI - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2023 rok.