Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
LXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 grudnia 2022 r. godz. 800

I. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030 – DRUK 1/LXVI

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Wolne wnioski i informacje.