Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu
w dniu 19 grudnia (poniedziałek) 2022 r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołu nr 44/22 oraz 46/22

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2023 rok – DRUK nr 1/LXIV
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2023-2030– DRUK NR 2/LXIV
 3. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok – DRUK NR 3/LXIV
 4. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na 2023 rok - DRUK NR 4/LXIV
 5. przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na 2023 rok - DRUK NR 5/LXIV
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu udziału 3/8 części niewydzielonej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 6/LXIV
 7. zasad nadawania i zmian nazw – ulic, dróg wewnętrznych, placów oraz innych obiektów gminnych publicznych na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 7/LXIV
 8. rozpatrzenia petycji dotyczącej rezygnacji z diet radnych i przeznaczenia środków finansowych na dofinansowanie transportu publicznego na terenie miasta i gminy Gryfino
  1. petycja - materiał do DRUKU NR 8/LXIV,
  2. projekt uchwały – DRUK NR 8/LXIV.
 9. rozpatrzenia wniosku w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  1. wniosek - materiał do DRUKU NR 9/LXIV,
 10. rozpatrzenia wniosku w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry
  1. wniosek - materiał do DRUKU NR 10/LXIV,

III. Przygotowanie planu pracy na 2023 r.

IV. Wolne wnioski i informacje.