Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Rewizyjnej
oraz członków Komisji Budżetu,
Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2022 r. godz. 800
 

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Adamiak Roland obecny
2.    Kozakiewicz Zbigniew obecny
3.    Namieciński Tomasz obecny
4.    Pieczyńska Magdalena obecna
5.    Polański Roman obecny
6.    Urbański Andrzej obecny
7.    Wisińska Małgorzata nieobecna
8.    Kasprzyk Elżbieta obecna
9.    Para Marcin obecny
10.    Pazik Marcin obecny
11.    Sanecki Marek obecny
12.    Sobczak Władysław obecny