Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 21 listopada 2022 r. godz. 930
 

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Hołub Wanda obecna
2.    Kasprzyk Elżbieta obecna
3.    Piasecki Jerzy obecny
4.    Pieczyńska Magdalena obecna
5.    Witowska Jolanta obecna
6.    Zwoliński Piotr obecny