Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
LXII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 3 listopada 2022 r. godz. 1400

I. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK 1/LXII

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości budynków, w których zaprzestano prowadzenia działalności rolniczej - DRUK NR 2/LXII

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 3/LXII

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

V. Wolne wnioski i informacje.