Materiały na sesję

ccc

 

  • DRUK NR 1/LXI - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino.
  • DRUK NR 2/LXI - Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku nieruchomości budynków, w których zaprzestano prowadzenia działalności rolniczej.
  • DRUK NR 3/LXI - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na liniach komunikacyjnych organizowanych przez Gminę Gryfino.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  • DRUK NR 5/LXI - Podjęcie uchwały w sprawie połączenia jednostek budżetowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
  • DRUK NR 6/LXI - Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia wykonania badań naukowych na drzewach stanowiących powierzchniowy pomnik przyrody „Krzywy Las”.
  • DRUK NR 7/LXI - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino – okolice Pałacyku pod Lwami w Gryfinie.
  • DRUK NR 8/LXI - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok.
  • DRUK NR 9/LXI - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022 – 2030.
  • DRUK NR 10/LXI - Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na niewykonanie przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino uchwały nr LV/405/22 Rady Miejskiej w Gryfinie oraz wniosku o nakazanie jej wykonania.