Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
LX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 17 października r. godz. 1500

I. Sprawy regulaminowe

  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Gryfino i Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 121 do miejscowości Steklinko na odcinku o długości 1,4 km” – DRUK NR 1/LX

  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.

III. Wolne wnioski i informacje.