Materiały na sesję

ccc

DRUK NR 1/LX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację przez Gminę Gryfino i Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 410031Z od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 121 do miejscowości Steklinko na odcinku o długości 1,4 km”.