Materiały na sesję

ccc

 

  • DRUK NR 1/LIX - Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2022 roku.
  • DRUK NR 2/LIX - Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
  • DRUK NR 3/LIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino.
  • DRUK NR 4/LIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzypnica.
  • DRUK NR 5/LIX - Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych w Sobieradzu.
  • DRUK NR 6/LIX - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2022 rok.
  • DRUK NR 7/LIX - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Gryfino na lata 2022- 2030.