Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na wspólnym posiedzeniu w dniu 14 września (środa) 2022 r. godz. 900

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

  1. wariant 1 – DRUK NR 1-1/LVIII
  2. wariant 2 – DRUK NR 1-2/LVIII

III. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 2/LVIII

IV. Wolne wnioski i informacje.