Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Rewizyjnej
oraz
członków Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego na wspólnym
posiedzeniu w dniu 14 września 2022 r. godz. 900

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.  Adamiak Roland obecny
2.  Kozakiewicz Zbigniew obecny
3.  Namieciński Tomasz obecny
4.  Pieczyńska Magdalena obecna
5.  Polański Roman obecny
6.  Urbański Andrzej obecny
7.  Hołub Wanda obecna
8.  Kasprzyk Elżbieta obecna
9.  Piasecki Jerzy nieobecny
10.  Wisińska Małgorzata obecna
11.  Witowska Jolanta obecna
12.  Zwoliński Piotr obecny