Lista obecności

ccc

Lista obecności
członków Komisji
Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
oraz
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i aktywności Gospodarczej
Na wspólnym posiedzeniu w dniu 13 września 2022 r. godz. 900.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności na posiedzeniu komisji
1. Jonasik Robert nieobecny
2. Kozakiewicz Zbigniew obecny
3. Piasecki Jerzy obecny
4. Puzik Maciej obecny
5. Romanicz Piotr nieobecny
6. Sobczak Władysław obecny
7. Witowska Jolanta obecna
8. Namieciński Tomasz nieobecny
9. Trzepacz Zenon obecny
10. Kasprzyk Elżbieta obecna
11. Para Marcin obecny
12. Pazik Marcin obecny
13. Sanecki Marek obecny
14. Urbański Andrzej obecny