Porządek obrad

ccc

PORZĄDEK OBRAD
LVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 19 września 2022 r. godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 • przyjęcie protokołu z LIV, LVI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań

IV. Analiza gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gryfino w roku 2021, wynikające z tego problemy, kierunki proponowanych zmian

 • uwagi i zapytania

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 1. wariant 1 – DRUK NR 1-1/LVIII
 2. wariant 2 – DRUK NR 1-2/LVIII
 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 2/LVIII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania

VIII. Wolne wnioski i informacje.