Lista obecności

Lista  obecności
członków Komisji Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 22 sierpnia 2022 r. godz. 900
 

L.p. Nazwisko  i  imię Potwierdzenie  obecności na posiedzeniu
1.    Hołub Wanda obecna
2.    Kasprzyk Elżbieta obecna
3.    Piasecki Jerzy nieobecny
4.    Pieczyńska Magdalena obecna
5.    Witowska Jolanta obecna
6.    Wisińska Małgorzata nieobecna
7.    Zwoliński Piotr obecny